Научные статьи

Статьи о строении позвоночника

Статьи о строении позвоночника

Променева анатомія хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу

Методами рентгенографії, комп'ютерної, магнітно-резонансної томографії та ультразвукового дослідження вивчено анатомію хребетного стовпа 110 плодів та 50 новонароджених. Визначені терміни і особливості променевої візуалізації структур хребетного стовпа.

Варіантна анатомія і синтопія артерій грудних хребців у ранньому онтогенезі людини

Дослідження особливостей формування артеріальних судин різних частин грудних хребців у ранньому онтогенезі людини надзвичайно важливе. Порушення кровопостачання кісткового органа неминуче позначаються на структурі і формі органа [2-5].

Физиологические (биомеханические) аспекты двигательной активности человека и закономерности ее становления

Статья посвящена обзору научной литературы относительно биомеханических аспектов формирования двигательной активности здорового ребенка. Анализ отечественной и заграничной литературы свидетельствует об этапности данного процесса, что необходимо учитывать при реабилитации больных с нарушением функции опоры и ходьбы.

Зміни мікроструктури й лінійних розмірів вентрального відділу хребта в умовах гіпер-і гіпокінезії в експерименті

Вивчені зміни вентрального відділу хребта щурів лінії Вістар трьох вікових груп в умовах тривалої гипер-і гіпокінезії. Показано, що в умовах тривалої зміни рухової активності найбільші зміни зазнають міжхребцеві диски, пластинки зростання, апофізи тіл хребців і субхондральні відділи хребців.

Особенности морфофункционального развития студентов

Определены и проанализированы типологические особенности осанки студентов. В эксперименте приняло участие 225 студентов 1-2 курсов. Получены среднестатистические параметры соматометрических показателей физического развития обследованного контингента.

Розвиток крижового відділу хребта в пренатальному періоді онтогенезу людини

Актуальність і пріоритетність дослідження зумовлена важливістю даних про внутрішньо - утробний розвиток людини для медичної науки загалом і відсутністю цілісних уявлень про закономірності хронологічної послідовності розвитку крижового відділу хребетного стовпа, динаміку становлення його форми і особливості топографо-анатомічних взаємовідношень між собою та суміжними органами і структурами впродовж пренатального періоду онтогенезу людини [3-7 ].

Некоторые аспекты анатомии пояснично-крестцового сочленения

Вертебрология является одним из приоритетных направлений современной медицины, что обусловлено необходимостью детального исследования таких распространенных патологических состояний как остеопороз, остеохондроз и т.д.

Особенности визуализации атланто-окципитального синуса при компьютерной томографии

Атланто-окципитальная зона является одним из ключевых анатомических образований, влияющих на внутричерепную гемодинамику [1; 2; 5]. В этой зоне находятся такие важные сосудистые коллекторы, как позвоночная артерия (ПА), спинномозговые артерии и вены и атланто-окципитальный синус (АОС) [1; 4].

Топография ділянки хребтового стовпа у плодів та ново роджених людини

Актуальність даної праці пояснюється необхідністю комплексного дослідження особливостей розвитку, становлення топографії структур хребтового стовпа та динаміки їх синтопічної кореляції в пренатальному періоді онтогенезу та в новонароджених людини

Особливості розвитку гнучкості в дівчаток 5-7 років, які займаються художньою гімнастикою

Досліджувались рухливість хребта, плечових, кульшових і гомілковостопних суглобів дівчаток 5–7 років. Досліджувані дівчата мали різний рівень розвитку гнучкості (коефіцієнти варіації – від 17,1 до 99,7 %).

Анатомо-рентгенологические особености грудной клетки и позвоночника при врожденном пневмотораксе у новорожденых

Важную роль в формировании аппарата внешнего дыхания у новорожденных играют анатомо-рентгенологические особенности их грудной клетки и позвоночника [1,3,6,7,8]. Несмотря на имеющиеся в литературе данные о значении изменения строения грудной клетки в развитии патологии у новорожденных и детей [9,10], до настоящего времени отсутствуют сведения об изменении анатомо-рентгенологической картины грудной клетки и позвоночника при врожденном пневмотораксе.
Страницы, близкие по смыслу


 Последние новости
Акція! Сайт, що допоможе дітям...